Użytkowanie mieszkań


Sposób użytkowania mieszkań należący do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” normuje Regulamin dotyczący użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego.

Zasady użytkowania mieszkań należących do zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie:

Bez zgody Spółdzielni w mieszkaniu można wykonywać bieżącą konserwację. Pod tym pojęciem kryją się wszelkie proste czynności, które każdy właściciel lokalu mieszkalnego powinien wykonywać w celu zapobieżenia pogarszaniu się stanu technicznego obiektu, zapewnienie jego bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Na własną rękę można przeprowadzić wszelkie prace remontowe wewnątrz mieszkania, jeśli nie ingerują w strukturę części wspólnych budynku. Czyli malowanie, tapetowanie, wymiana parapetów wewnętrznych, wymiana podłóg, wykładanie powierzchni glazurą i terakotą, gładzie gipsowe, wylewki itp.

Wszystko co przekracza zakres konserwacji ,wymaga już zgłoszenia. Wszelkie prace które wiążą się z przebudową części wspólnych wymagają zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę.

Roboty remontowe wymagające zgody Spółdzielni to, m.in.:

– wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,

– wyburzanie, budowa dodatkowych, zmiana lokalizacji ścianek działowych,

– poszerzenie, zmiana lokalizacji istniejących lub wykonywanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,

– wymiana lub przebudowa instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania (w tym wymiana grzejników),

– zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,

– wymiana stolarki okiennej lub drzwi wejściowych do lokalu,

– montaż sufitów podwieszanych,

– montaż urządzeń na elewacji (anteny satelitarnej, klimatyzatora, itp.),

– montaż krat zewnętrznych, rolet, daszków, reklam itp.,

– remont posadzek balkonowych oraz ich kafelkowanie.

Wszelkie czynności związane z bezpośrednią obsługą mieszkańca oraz bezpośrednią obsługą nieruchomości wykonują Zespoły ds. mieszkaniowych Administracja Radlin (TM1) oraz Administracja Wodzisław Śląski (TM2). Do zadań administracji między innymi należy: utrzymanie czystości nieruchomości, utrzymanie stałego wyposażenia budynków, prowadzenie kontroli w zakresie poprawnego użytkowania pomieszczeń budynku. Prowadzenie stałego nadzoru nad stanem sanitarno-porządkowym budynków i ich otoczenia. Administracje prowadzą odczyty, legalizację i wymianę wodomierzy.

Do administracji należy zgłaszać wszelkie zdarzenia na nieruchomościach:

– zgłoszenia usterek, awarii, zalań,

– zakłócania spokoju, łamania zasad współżycia społecznego, itp.,

– dewastacji, uszkodzeń urządzeń i instalacji, itp.  

Administracje przyjmują propozycje mieszkańców dot. zieleni (wycinka, korekcja drzew, nasadzenia) oraz ogólnej estetyki terenów. Administracje opiekują się placami zabaw na zasobach. Na administracjach należy uzgadniać terminy przeglądów kominiarskich i  instalacji gazowych.

Kontakt do Administracji:

Zespół ds. mieszkaniowych Administracja Radlin (TM1) – Kierownik Klaudia Władarz (siedziba Spółdzielni w Radlinie przy ul. Mariackiej 30, pokój nr 10) tel. 32 4567210 w. 2

Zespół ds. mieszkaniowych Administracja Wodzisław Śląski (TM2) – Wodzisław Śląski – Wilchwy ul. Wawrzyńca 5 tel. 32 4567210 w. 3

W zakładce jak załatwić sprawę pod adresem https://smmarcel.pl/dla-mieszkancow/jak-zalatwic-sprawe/ można znaleźć informację na temat zasad przy najczęściej dokonywanych w mieszkaniach pracach remontowych.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+