Zadłużenie koniec 2019


WYKAZ ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019r.

ZALEGŁOŚCI POWYŻEJ 50,00 ZŁ

Lp. ADRES BUDYNKU ILOŚĆ ZADŁUŻONYCH
LOKALI
GRUDZIEŃ 2019r.
ZALEGŁOŚĆ
GRUDZIEŃ 2019r.
1 Radlin, Czecha 1        –   zł
2 Radlin, Czecha 2    3                  13 786,22 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    1 589,48 zł
3 Radlin, Czecha 3                         –   zł
4 Radlin, Czecha 4 1                       736,62 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów   –   zł
5 Radlin, Czecha 5 1                    6 273,86 zł
6 Radlin, Czecha 6 1                  22 897,94 zł
7 Radlin, Czecha 7 3                  21 705,83 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  19 433,18 zł
8 Radlin, Czecha 8 1                    1 103,18 zł
10 Radlin, Czecha 10 2                       669,56 zł
11 Radlin, Damrota 5-11 10                    7 520,78 zł
12 Radlin, Damrota 13-19 8                    9 164,02 zł
13 Radlin, Damrota 21-27 8                    3 535,86 zł
14 Radlin, Damrota 29-35 5                  16 288,27 zł
15 Radlin, Wolności 1 3                    1 629,59 zł
16 Radlin, Wolności 2 1                    1 003,26 zł
17 Radlin, Wolności 3 3                  16 788,12 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  11 971,38 zł
18 Radlin, Wolności 4 6                    8 545,03 zł
19 Radlin, Wolności 5 2                       820,86 zł
20 Radlin, Hallera 2 3                    6 343,53 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    6 272,35 zł
21 Radlin, Hallera 30                  –   zł
22 Radlin, Irysowa 3 2                       808,26 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                       446,52 zł
23 Radlin, Irysowa 5 5                  14 188,54 zł
24 Radlin, Irysowa 7 4                    4 735,49 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    3 214,71 zł
25 Radlin, Irysowa 10 5                    3 346,55 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów              –   zł
26 Radlin, Irysowa 11 3                    8 103,73 zł
27 Radlin, Irysowa 13 7                  23 092,25 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  14 972,55 zł
28 Wodzisław Śl. Kokoszycka 180,182,184,186 9                  38 024,78 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  10 495,39 zł
29 Radlin, Kominka 145-149 2                       552,02 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                       381,09 zł
30 Radlin, Kominka 151-153 1                       388,15 zł
31 Radlin, Kominka 155-157 2                    2 626,48 zł
32 Radlin, Kominka 159-161 4                    1 794,02 zł
33 Radlin, Kominka 163-165 3                    2 664,99 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    1 560,88 zł
34 Radlin, Kominka 167-171 2                       807,05 zł
35 Radlin, Kominka 173-175                 –   zł
36 Radlin, Kominka 177-179 2                    4 033,74 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    3 164,65 zł
37 Radlin, Kominka 181-183 3                  11 428,47 zł
38 Radlin, Kominka 185-187 3                    9 014,08 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    6 910,46 zł
39 Radlin, Kominka 189-191 3                    4 871,57 zł
40 Radlin, Korfantego 2 5                  23 321,30 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  21 106,16 zł
41 Radlin, Korfantego 10 7                  11 620,53 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    8 699,55 zł
42 Radlin, Korfantego 28 2                  50 362,54 zł
43 Radlin, Korfantego 30 2                  45 601,63 zł
44 Radlin, Korfantego 32 8                  13 918,18 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    7 860,14 zł
45 Radlin, Korfantego 34 6                  25 683,30 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  22 188,76 zł
46 Radlin, Korfantego 37 7                  18 015,12 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  13 657,37 zł
47 Radlin, Korfantego 53    –   zł
48 Radlin, Korfantego 55 1                       461,78 zł
49 Radlin, Korfantego 62 1                    5 089,27 zł
50 Radlin, Korfantego 71 2                    3 132,67 zł
51 Radlin, Korfantego 73 1                       526,43 zł
52 Radlin, Korfantego 75                 –   zł
53 Radlin, Korfantego 77 3                    2 439,61 zł
54 Radlin, Korfantego 83 4                    1 679,68 zł
55 Radlin, Korfantego 91 2                    9 427,73 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    8 696,28 zł
56 Wodzisław Śl. Kubsza 13 6                    2 120,46 zł
57 Radlin, Kwiatowa 4 11                    6 861,80 zł
58 Radlin, Kwiatowa 6 10                  17 824,17 zł
59 Radlin, Kwiatowa 8 4                    5 126,71 zł
60 Radlin, Kwiatowa 10 7                    4 519,58 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 0 –   zł
61 Radlin, Mariacka 30 11                  38 204,94 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  12 738,79 zł
62 Radlin, Mariacka 40 8                  15 996,41 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    2 362,94 zł
63 Radlin, Mariacka 42 8                    7 109,62 zł
64 Wodzisław Śl., Marklowicka 1 8                  42 513,92 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  23 462,43 zł
65 Radlin, Mielęckiego 1 3                  15 634,65 zł
66 Radlin, Mielęckiego 3 2                    1 213,49 zł
67 Radlin, Mielęckiego 4 2                    9 724,52 zł
68 Radlin, Mielęckiego 5 4                    2 139,05 zł
69 Radlin, Mielęckiego 6 9                  50 537,38 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 4                  43 102,06 zł
70 Radlin, Mielęckiego 8 3                    1 107,17 zł
71 Radlin, Mielęckiego 9 5                  14 287,10 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 3                  10 997,35 zł
72 Radlin, Mielęckiego 10 5                    3 744,09 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 2                    2 331,55 zł
73 Radlin, Mielęckiego 11 3                  11 924,37 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 3                  11 798,77 zł
74 Radlin, Mielęckiego 12 5                  24 431,29 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 3                  14 604,54 zł
75 Radlin, Mielęckiego 14 3                    2 317,26 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    1 137,41 zł
76 Radlin, Mielęckiego 15 3                    1 255,02 zł
77 Radlin, Mielęckiego 16 7                  28 199,22 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 3                  25 910,48 zł
78 Radlin, Orkana 7 17                  34 655,06 zł
79 Radlin, Pocztowa 1 1                    2 979,01 zł
80 Radlin, Pocztowa 3  2                    4 702,21 zł
81 Radlin, Pocztowa 5 2                    1 221,34 zł
82 Radlin, Rogozina 52 5                    4 384,01 zł
83 Radlin, Rogozina 54,56,58 5                    2 775,67 zł
84 Radlin, Rogozina 57 5                  19 779,88 zł
85 Radlin, Ściegiennego 3-13 12                  13 759,77 zł
86 Radlin, Ściegiennego 15-25 14                    9 217,12 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                       495,24 zł
87 Radlin, Ściegiennego 27-33 5                    3 186,94 zł
88 Radlin, Sienkiewicza 2 4                  18 959,21 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  16 939,32 zł
89 Radlin, Sienkiewicza 4 2                       932,13 zł
90 Radlin, Sienkiewicza 6 2                       949,01 zł
91 Radlin, Sienkiewicza 8 4                    2 651,52 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                       142,62 zł
92 Radlin, Sienkiewicza 10 6                  15 352,70 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  12 693,04 zł
93 Radlin, Sienkiewicza 12 6                    2 876,49 zł
94 Radlin, Sienkiewicza 14 2                    7 824,12 zł
95 Radlin, Sienkiewicza 16 2                    2 215,84 zł
96 Radlin, Sienkiewicza 18   –   zł
97 Radlin, Solskiego 7 2                    1 004,87 zł
98 Radlin, Solskiego 9  6                    1 660,40 zł
99 Radlin, Solskiego 11 6                  14 818,04 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  11 424,86 zł
100 Radlin, Solskiego 13 6                    2 946,21 zł
101 Radlin, Solskiego 17 8                    3 972,34 zł
102 Radlin, Solskiego 19 5                  14 493,17 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    9 024,72 zł
103 Radlin, Solskiego 21 4                    3 509,19 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    1 312,56 zł
104 Radlin, Solskiego 23 12                  32 531,70 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 3                  24 028,58 zł
105 Radlin, Solskiego 25 12                  14 490,52 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    2 165,23 zł
106 Radlin, Wiosny Ludów 291 11                    8 617,84 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów          –   zł
107 Radlin, Wiosny Ludów 293 9                  14 622,94 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                          90,30 zł
108 Radlin, Wieczorka 11 2                    3 666,88 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    1 337,69 zł
109 Radlin, Wieczorka 12 4                    4 526,67 zł
110 Radlin, Wieczorka 14 6                  19 269,08 zł
111 Radlin, Wieczorka 16 8                  10 104,34 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    4 667,90 zł
112 Radlin, Wieczorka 18 7                    5 429,94 zł
113 Radlin, Wieczorka 21 4                    9 478,45 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów   –   zł
114 Radlin, Wieczorka 23 7                  13 806,32 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  11 303,27 zł
115 Radlin, Wieczorka 29 2                    1 397,08 zł
116 Radlin, Wieczorka 12a 3                    1 415,32 zł
117 Radlin, Wieczorka 16a 2                    3 432,49 zł
118 Radlin, Wieczorka 12b 7                  12 452,77 zł
119 Radlin, Wieczorka 12c 7                    6 696,80 zł
120 Wodzisław Śl., 26 Marca 27 11                  16 574,81 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  11 133,83 zł
121 Wodzisław Śl., 26 Marca 29 8                  37 746,01 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  30 515,73 zł
122 Wodzisław Śl., 26 Marca 31 12                  16 405,16 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  10 950,15 zł
123 Wodzisław Śl., 26 Marca 33 7                    4 868,08 zł
124 Wodzisław Śl., Jana Pawła II 6-8 4                    4 101,70 zł
125 Wodzisław Śl., Jana 7 3                    6 825,19 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    4 851,10 zł
126 Wodzisław Śl., Bracka 4 2                    1 204,73 zł
127 Wodzisław Śl., Bracka 6-6a 2                    1 102,03 zł
128 Wodzisław Śl., Bracka 8      –   zł
129 Wodzisław Śl., Bracka 10,12,14 2                  17 496,99 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  17 189,14 zł
130 Wodzisław Śl., Bracka 13,15,17 3                    1 149,02 zł
131 Wodzisław Śl., Bracka 16       –   zł
132 Wodzisław Śl., Bracka 18   –   zł
133 Wodzisław Śl., Bracka 19 1                       556,21 zł
134 Wodzisław Śl., Bracka 20,22,24 2                  29 346,46 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  14 530,99 zł
135 Wodzisław Śl., Bracka 21         –   zł
136 Wodzisław Śl., Bracka 23        –   zł
137 Wodzisław Śl., Bracka 25 1                       608,81 zł
138 Wodzisław Śl., Bracka 26,28,30 4                    2 756,76 zł
139 Wodzisław Śl., Bracka 27   –   zł
140 Wodzisław Śl., Bracka 29 1                       492,23 zł
141 Wodzisław Śl., Bracka 31 1                       558,57 zł
142 Wodzisław Śl., Bracka 33 1                    1 296,15 zł
143 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 1 7                  34 463,00 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  17 052,64 zł
144 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 2 2                    1 283,84 zł
145 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 3 4                    4 599,87 zł
146 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 4 4                    1 900,27 zł
147 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 5 9                  45 219,82 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 3                  43 044,41 zł
148 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 6 5                  17 049,91 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  15 057,02 zł
149 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 7 6                    3 690,78 zł
150 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 8 4                  12 209,73 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  10 330,41 zł
151 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 9 5                  12 595,27 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  11 505,13 zł
152 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 12 3                    9 797,83 zł
153 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 13 6                  33 333,69 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  15 289,45 zł
154 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 14 8                    6 690,40 zł
155 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 15 8                  44 428,87 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 2                  32 447,09 zł
156 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 16 7                    4 281,98 zł
157 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 17 16                  52 218,44 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    3 118,17 zł
158 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 18 17                  24 770,46 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  14 529,96 zł
159 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 19 14                  47 034,71 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 2                  18 040,90 zł
160 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 20 9                  16 760,42 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    1 627,81 zł
161 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 23 3                    2 132,22 zł
162 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 25 9                  11 929,13 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    6 796,90 zł
163 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 26 6                  22 596,17 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    9 193,02 zł
164 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 27 10                  43 283,59 zł
165 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 28 12                  15 191,52 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  11 056,10 zł
166 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 29 8                  13 890,67 zł
167 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 30 3                  36 514,05 zł
168 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 31 3                    4 126,00 zł
169 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 32 8                  22 683,32 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  17 941,09 zł
170 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 34 6                    4 455,17 zł
171 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 35  3                       600,08 zł
172 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 36 4                    1 761,46 zł
173 Wodzisław Śl., Oś. 1 Maja 5a 4                    4 162,20 zł
174 Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 63-65 4                    7 881,08 zł
175 Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 67-69 5                    9 320,90 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    1 908,14 zł
176 Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 71-73 5                    2 226,82 zł
177 Wodzisław Śl. Św. Wawrzyńca 5 18                  67 705,44 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 6                  59 851,62 zł
178 Radlin, Młyńska 2 3                  16 886,05 zł
179 Radlin, Młyńska 7 6                  21 045,18 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                  11 484,82 zł
180 Radlin, Sokolska 2 9                  35 477,55 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    3 976,03 zł
181 Rybnik, Lotników 3 25               155 098,10 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 11               130 619,15 zł
182 Rybnik, Paderewskiego 17 7                    9 245,98 zł
183 Rybnik, Paderewskiego 19 8                  44 137,35 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    8 440,94 zł
184 Świerklany, Spacerowa 1 9                  13 718,37 zł
  w tym zadłużenie byłych lokatorów 1                    5 790,39 zł
185 Wodzisław Śl., Górnicza 5    –   zł

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+