Zasady racjonalnego ogrzewania


Szanowni mieszkańcy!

Dbając o ciepło, płacimy mniej. Wystarczy przestrzegać następujących zasad: 

Kontroluj temperaturę w mieszkaniu

Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach w mieszkaniu powinna być dostosowana do naszych własnych potrzeb, gdyż każda osoba indywidualnie odczuwa komfort cieplny. Dlatego należy aktywnie korzystać z przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, umożliwiających ustawienie temperatury wewnętrznej na odpowiednim poziomie. Zalecana temperatura dla pokoju dziennego wynosi 20°C, dla sypialni (gdy śpimy) 18°C, dla łazienki 24°C. Podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu (wyjazd na urlop, weekend) nie powinno się wyłączać ogrzewania całkowicie, ale należy zmniejszyć je o kilka stopni do temperatury 16÷17°C, co zapobiegnie nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń. Jeśli podczas sezonu grzewczego chce się chodzić w lekkich ubraniach potrzebna jest temperatura 20oC i więcej. Można ją uzyskać przez ogrzewanie, a to kosztuje. Jeżeli obniży się temperaturę tylko o 1oC można zaoszczędzić około 6% energii grzewczej. Z biegiem czasu można wiele zyskać, jeśli człowiek zdecyduje się na chodzenie po mieszkaniu w cieplejszym ubraniu – można wówczas zmniejszyć temperaturę grzejnika a co za tym idzie zmniejszyć zużycie ciepła.

Zakręcając zawory termostatyczne na minimum w nocy w pomieszczeniach, w których się nie przebywa, można uzyskać oszczędność o około 25% zużycia ciepła.

Zmieniaj nawyki

Ogrzewanie można również zmniejszać przy codziennym wychodzeniu do pracy, w rzadko użytkowanych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach o dużych zyskach ciepła od urządzeń typu kuchenki, urządzenia biurowe, intensywne oświetlenie. Kontroluj temperaturę w  pomieszczeniu.

Nie zasłaniaj grzejników

Należy postarać się, aby urządzenie mieszkania nie zakłócało prawidłowego rozprzestrzeniania się ciepła. Dlatego należy unikać zasłaniania grzejników i zamontowanych przy nich zaworów termostatycznych obudowami, grubymi zasłonami czy meblami.

Korzystaj ze sprawnych grzejników

Podczas remontu mieszkania warto zadbać o stan eksploatowanych obecnie grzejników tj. oczyścić je ze starej powłoki malarskiej i pomalować nową, specjalnie przeznaczoną do tego celu, farbą. Nie należy dopuścić, aby na grzejniku znajdowała się duża ilość powłok farb – obniża to sprawność promieniowania ciepła. Alternatywą jest wymiana grzejników, na którą należy uzyskać zgodę swojej administracji. Ważna jest też lokalizacja kaloryferów – powinny być zamontowane w najzimniejszym miejscu w pomieszczeniu (zazwyczaj pod oknami). Zapewnia to odpowiednią cyrkulację ogrzanego powietrza w mieszkaniu.

Wykorzystaj ekrany zagrzejnikowe

Racjonalnym posunięciem jest również zamontowanie za grzejnikami ekranów wykonanych z materiałów izolacyjnych. Ich rolą jest odbijanie strumienia ciepła od ściany i kierowanie go do wnętrza pomieszczenia.

Wietrz mieszkanie racjonalnie

Dopływ świeżego powietrza do mieszkania wpływa na lepsze samopoczucie, więc nie należy z niego rezygnować w obawie przed utratą ciepła. Jednak trzeba pamiętać o tym, aby nie pozostawiać uchylonych okien na wiele godzin. Mieszkanie należy wietrzyć krótko i intensywnie zakręcając przy tym zawór termostatyczny (pokrętło w pozycji *).

Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowane są termostaty:

Termostaty reagują bardzo szybko na dopływające zimne powietrze. 

Wietrzenie pomieszczeń winno odbywać się w sposób następujący:

  1. przed otworzeniem okna należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego poprzez zamknięcie zaworu termostatycznego ustawiając pokrętło głowicy na „0” lub „*”;
  2. otworzyć okno i przez cały czas pokrętła termostatu ustawione są w pozycji jak w pkt. 1;
  3. po wywietrzeniu mieszkania zamknąć okno i odczekać około 10 minut
  4. przestawić pokrętło termostatu na wybraną temperaturę pomieszczenia.

Otwieranie okien przy „otwartych” zaworach termostatycznych powoduje zwiększenie zużycia czynnika grzewczego. Zwiększa się wówczas pobór ciepła z powodu konieczności wyrównania temperatury pomieszczenia do wysokości odpowiadającej danemu ustawieniu pokrętła zaworu termostatycznego.

Zatrzymaj ciepło w pomieszczeniach wspólnych

Należy dbać o zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnych takich jak klatki schodowe czy piwnice. Unika się w ten sposób strat ciepła na zewnątrz oraz zbytniego wychłodzenia budynku. Pamiętajmy, że za ogrzewanie pomieszczeń wspólnych płacimy również wspólnie.

Wietrzenie: szybka wymiana powietrza, czyli wietrzenie krótkie a intensywne przy zakręconych wcześniej zaworach grzejnikowych. W ten sposób unika się znacznego wychłodzenia ścian i mebli, więc potrzeba będzie mniej energii do ponownego ogrzania mieszkania.

Wychłodzenie pomieszczenia: Pomieszczenia, które są bardzo rzadko używane powinny być w okresie zimy ogrzewane. Temperatura 16oC wystarcza, w przeciwnym wypadku wychłodzone ściany tych pomieszczeń w znacznym stopniu pobierają energię cieplną sąsiednich pomieszczeń, nawet przy zamkniętych drzwiach.

Sprawność cieplna grzejnika: Aby grzejnik zapewnił moc optymalną, potrzebna jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Głowica termostatyczna oraz grzejnik nie powinien być zabudowany, zasłonięty zasłonami i dodatkowo meblami, ponieważ ciepło zostaje zatrzymane przez te przeszkody. Z tego powodu trzeba więcej ciepła aby ogrzać mieszkanie.

Straty ciepła przez okna: Okno jest najcieńszym miejscem w ścianie, dlatego należy unikać w tych miejscach strat ciepła. Należy więc po zapadnięciu zmroku spuszczać żaluzje i zasłaniać zasłony (nie zakrywając grzejnika). Przez takie postępowanie uniknie się dużych strat ciepła i można zaoszczędzić dużą ilość energii.

Zawory termostatyczne: Zawory termostatyczne powinny być nastawione na żądaną temperaturę. Jeżeli w pomieszczeniu jest niższa temperatura, wówczas zawór otwiera się. W przypadku osiągnięcia żądanej temperatury zawór się zamyka. Przy otwartych zaworach termostatycznych i jednoczesnym uchyleniu okna, występuje dodatkowy problem. Zimne powietrze zewnętrzne dostaje się do pomieszczenia i opływa zawór termostatyczny. Wówczas zawór próbuje utrzymać nastawioną temperaturę w pomieszczeniu i otwiera się. Dlatego zalecane jest przed wietrzeniem zamknąć zawory na minimum.

W mieszkaniu nie przebywamy: Przy dłuższej nieobecności w domu np. w czasie urlopów zimowych, najczęściej nie jest wymagane ogrzewanie takie jakie potrzebujemy, kiedy w domu przebywamy. Jeżeli zamontowane są zawory termostatyczne, wówczas należy nastawić głowicę (pokrętło) na najniższą nastawę, aby zachować tzw. temperaturę dyżurną. W mieszkaniach posiadamy zawory termostatyczne różnego typu.

Termostat jest automatycznym regulatorem temperatury pomieszczenia, który samoczynnie reguluje dopływ wody do grzejnika. Przez obracanie pokrętła nastawia się wstępnie żądaną temperaturę pomieszczenia, która jest utrzymywana na stałym poziomie przez automatyczne zamykanie i otwieranie zaworu.

UWAGA: Jeżeli w pomieszczeniu panuje temperatura odpowiadająca nastawie pokrętła zaworu to, pomimo niskiej temperatury na zewnątrz budynku, kaloryfer może być letni a nawet zimny.

Ustawienia w okresie niegrzewczym:

Po zakończeniu okresu grzewczego należy całkowicie otworzyć termostat przekręcając głowicę w lewo (ustawienie termostatu na max.), w celu uniknięcia osadzania się w gnieździe zaworu zanieczyszczeń.

Termostat nie wymaga konserwacji.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+