Kandydat na stanowisko konserwator osiedlowy (sprzątaczka)


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARCEL” w Radlinie zatrudni 5 osób na stanowisko Konserwator osiedlowy (sprzątaczka).

Zatrudnienie w formie umowy zlecenia  (stawka zasadnicza 2 600,00 zł brutto, rejon Radlin 3 osoby, rejon Wodzisław Śląski 2 osoby)

1. Wymagania:

– posiadanie obywatelstwa polskiego;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

 – wykształcenie co najmniej podstawowe;

– dyspozycyjność;

– odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;

– dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres obowiązków:

– utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania (w tym klatki schodowe, części wspólne budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni),

-wykonywanie czynności porządkowych na terenach zielonych w przydzielonych rejonach.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

Dokumenty aplikacyjne (podanie o pracę i CV) proszę opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@smmarcel.pl  lub złożyć w skrzynce podawczej umiejscowionej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mariackiej 30 w Radlinie, w terminie do  30 października 2020 r. O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub odrębnym pismem.

Oświadczenia dla kandydatów do celów rekrutacji dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+