Oferta pracy konserwator osiedlowy


Ogłoszenie o naborze – stanowisko  konserwator osiedlowy (umowa zlecenie)

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARCEL” w Radlinie zatrudni 10 osób na stanowisko Konserwator osiedlowy.

Zatrudnienie w formie umowy zlecenia (umowa na 3 miesiące, stawka zasadnicza 2 600,00 zł brutto)

1. Wymagania:

– posiadanie obywatelstwa polskiego;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 – stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

 – wykształcenie co najmniej podstawowe;

– dyspozycyjność;

– odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;

– dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres obowiązków:

– utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania (w tym klatki schodowe, części wspólne budynków mieszkalnych należących do zasobów Spółdzielni),

-wykonywanie czynności porządkowych na terenach zielonych w przydzielonych rejonach.

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

Dokumenty aplikacyjne (podanie o pracę i CV) proszę opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w  sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” przy ul. Mariackiej 30, 44-310 Radlin w terminie do  20 września 2020 r.

O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub odrębnym pismem.

Oświadczenia dla kandydatów do celów rekrutacji dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Wersja WORD

Wersja OpenOffice/LibreOffice

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+