Przetarg na lokale mieszkalne i użytkowe 4.03.2021 r.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na przetarg na lokale mieszkalne i użytkowe, który odbędzie się 4.03.2021 r. w różnych godzinach ze względu na ilość licytacji. Nowością jest fakt konieczności przeprowadzenia przetargu w formie zdalnej, w przypadku zgłoszenia się dużej liczby osób. W związku z powyższym, by odpowiednio wcześnie określić liczbę chętnych, wadium należy wpłacić do 1.03.2021 r. do godziny 12:00 w kasie spółdzielni, a następnie przejść do pokoju nr 24 (Dział Członkowski – pierwsze drzwi na prawo po prawej stronie korytarza), by dopełnić formalności. Należy wyrazić zgodę na przetwarzanie wizerunku i adresu mailowego na potrzeby przetargu. Zgoda konieczna jest by móc uczestniczyć w licytacji w formie zdalnej. Stosowny formularz dostępny poniżej, można wypełnić wcześniej w domu i przynieść podpisany.

O formie licytacji (tradycyjna w siedzibie Spółdzielni czy forma zdalna) osoby, które wpłaciły wadium zostaną poinformowane telefoniczne do dnia 2.03.2021 r. włącznie.

Treść ogłoszenia

Zgoda na przetwarzanie wizerunku i podanie adresu e-mail (wersja WORD, wersja ODT, wersja PDF)

Do udziału w przetargu w formie zdalnej za pomocą komputera z systemem konieczne jest posiadanie:

  • zainstalowanego darmowego oprogramowania Zoom w wersji 5.4.6 lub nowszej – można je pobrać z oficjalnej strony producenta lub znajdując w wyszukiwarce internetowej
  • kamera internetowa, mikrofon oraz głośniki (mogą być wbudowane, np. w laptopie) – dopuszcza się słuchawki z mikrofonem lub głośniki, mikrofon i kamera wolnostojące
  • stabilne łącze internetowe

Do udziału w przetargu w formie zdalnej za pomocą urządzeń mobilnych konieczne jest posiadanie:

  • dowolnego telefonu typu smartfon lub tabletu z systemem Android 5.0 lub nowszym umożliwiającym zainstalowanie aplikacji ZOOM Cloud Meetings ze sklepu Play
    ALBO
  • dowolnego telefonu typu iPhone lub tabletu z systemem iOS w wersji 8.0 lub nowszym umożliwiającym zainstalowanie aplikacji ZOOM Cloud Meetings ze sklepu App Store
  • w wyżej wymienionym urządzeniu musi znajdować się działająca kamera przednia, sprawny mikrofon i głośnik/wyjście słuchawkowe oraz słuchawki w przypadku niedziałającego głośnika
  • stabilnego połączenia internetowego poprzez transmisję danych od operatora lub za pomocą łączności Wi-Fi

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń i/lub oprogramowania. Konfiguracja programu oraz nabycie umiejętności posługiwania się nim znajdują się po stronie osób chcących wziąć udział w przetargu.

Wersje ZOOM na komputer – strona producenta. UWAGA: STRONA PRODUCENTA W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ (Windows, MacOS)

Wersje ZOOM mobilne (Android, iOS)

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+