Przetarg ustny nieograniczony na lokale mieszkalne 05.08.2020


Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na najem lokali mieszkalnych:

typu M-4 pow. użytk. 42,69m2 Radlin  ul. Ludwika Solskiego 21/19 stawka opłaty eksploatacyjnej  za 1m2 wynosi 2,47zł należne wadium 500,00zł. Mieszkanie można oglądać w dniu 04.08.2020r. w godz. od 11.00 do 12.00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni pokój nr 23 w dniu  05.08.2020r. o godz.10.00. Osoba, która wygra przetarg i zrezygnuje z podpisania umowy najmu lokalu  traci wadium. Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni do godz. 9.55. Wpłata wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Komisja wymaga okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty wadium. W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zobowiązania w stosunku do Spółdzielni. Remont mieszkania osoba wygrywająca przetarg wykonuje na koszt własny. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie mogą uczestniczyć w przetargu na najem lokali mieszkalnych. Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowski pokój nr 22,   tel. 32 729-26-61 od godz. 8.00-12.00, 32 456-72-10  w. 7 oraz Administracja TM-2  tel. 32 456-72-10 w. 3 w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+