Przetarg ustny nieograniczony na lokale mieszkalne 24.06.2020


Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych :

typu M-3 pow. użytk.35,05 m2 Radlin  ul. Ludwika Solskiego 25/29  kwota wywoławcza wynosi  74 000,00zł + 350,00zł koszt wyceny operatu szacunkowego, należne wadium 7 400,00zł. Mieszkanie można oglądać w dniu 23.06.2020r. w godz. od 10.00 do 11.00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni pokój nr 22 w dniu  24.06.2020r. o godz.10.00. osoba, która wygra przetarg i zrezygnuje z podpisania umowy odrębnej własności lokalu traci wadium. Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni do godz. 9.55. Wpłata wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Komisja wymaga okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty wadium. W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zobowiązania w stosunku do Spółdzielni. Remont mieszkania osoba wygrywająca przetarg wykonuje na koszt własny. Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowski pokój nr 24,  32 456-72-10w. 7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+