Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 24.06.2020


44-300 Wodzisław Śl. ul. Bracka 35A- pow. użytk. 123,15m2 x 5,00zł/m2 + 23% VAT

– wadium wynosi 500,00zł + kaucja  3 800,00zł 

W celu oglądania lokalu użytkowego prosimy o zgłaszanie się w Administracji TM2 na Wilchwach  ul. św. Wawrzyńca 5 oraz w dziale członkowskim (pokój 24) w Spółdzielni ul. Mariacka 30.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni pokój nr 22 w dniu  24.06.2020r. o godz.10.00. osoba, która wygra przetarg i zrezygnuje z podpisania umowy dzierżawy traci wadium. Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni do godz. 9.55. Wpłata wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Komisja wymaga okazania dowodu osobistego oraz dowodu wpłaty wadium. W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zobowiązania w stosunku do Spółdzielni. Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowski pokój nr 24,  32 456-72-10w. 7 oraz Administracja TM-2  tel. 32 456-72-10 w. 3 w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+