Rozliczenie mediów


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” informuje, że od dnia 16 lipca br. rozliczaniem kosztów centralnego ogrzewania, kosztów ciepłej i zimnej wody na podstawie wskazań wodomierzy wyposażonych w nakładkę radiową systemu Apator Powgaz S.A. oraz na podstawie wskazań wodomierzy bez nakładki radiowej w budynkach należących do zasobów Spółdzielni będzie zajmować się firma Energosystem Rybnik Sp. z o.o.

Podstawą rozliczania kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów wody będą wprowadzone przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” regulaminy rozliczeń kosztów mediów.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania realizowane będzie w oparciu o 12 miesięczny okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Rozliczenie kosztów ciepłej i zimnej wody realizowane będzie w oparciu o 3 okresy rozliczeniowe tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia, od 1 maja do 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia danego roku.

Przetwarzane w ramach realizacji umowy z firmą Energosystem Rybnik Sp. z o.o. dane osobowe zgodne będą z przyjętymi zasadami przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”, dostępnymi na stronie internetowej pod adresem: https://smmarcel.pl/dla-mieszkancow/rodo/


Data publikacji: 04.08.2020
Udostępnij:

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+