Konkurs plastyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2022


Rada Osiedla TMI pod patronatem Zarządu SM Marcel ogłasza konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Rada Osiedla TMI serdecznie zaprasza  osoby, które zamieszkują w zasobach SM Marcel na terenie obejmującym jej działanie z Radlina, Rybnika i Świerklan,  do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Święta Bożego Narodzenia”. Czekamy na prace w dowolnej technice wykonania. W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i seniorzy mieszkający w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” z terenów obejmujących działanie Rady Osiedla TMI. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych (do 13 lat, 13 – 18 lat oraz 18+), uwzględniając zgodność z tematyką, walory artystyczne i kompozycję oraz interpretację własną tematu. Prace zawierające metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy) oraz oświadczenia uczestnika należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni w Radlinie do dnia 8 grudnia 2022 r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

– wykonanie stroika, kartki lub innej pracy plastycznej o dowolnej wielkości i kształcie związanej z tematyką Bożego Narodzenia,

– możliwość zastosowania dowolnych technik,

– preferowane użycie materiałów naturalnych takich jak : sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna, własnoręcznie wykonane kwiaty,

– prace muszą być wykonane indywidualnie (prace wykonane grupowo nie będą podlegać ocenie),

– do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje:  imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy,

– pracę należy dostarczyć do dnia 8 grudnia 2022 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie.

Do wykonanej pracy należy dołączyć Oświadczenia uczestnika (wzór do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni).


KRYTERIA OCENY:
Zgodność z tematem.
Interpretacja własna tematu.
Walory artystyczne.
Kompozycja.

NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+