Konkurs plastyczny z okazji Świąt Wielkanocnych


Ogłaszamy konkurs plastyczny „Wielkanoc”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych serdecznie zapraszamy  mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wielkanoc”. Czekamy na prace w dowolnej technice wykonania. W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież i seniorzy mieszkający w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL”. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych (do 13 lat, 13 – 18 lat oraz 18+), uwzględniając zgodność z tematyką, walory artystyczne i kompozycję oraz interpretację własną tematu. Prace zawierające metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy) oraz oświadczenia uczestnika należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni w Radlinie do dnia 12 kwietnia 2022 r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

– wykonanie stroika, kartki lub innej pracy plastycznej o dowolnej wielkości i kształcie związanej z tematyką wielkanocną,

– możliwość zastosowania dowolnych technik,

– preferowane użycie materiałów naturalnych takich jak : sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna, własnoręcznie wykonane kwiaty,

– prace muszą być wykonane indywidualnie (prace wykonane grupowo nie będą podlegać ocenie),

– do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje:  imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy,

– pracę należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2022 r. do Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie.

Do wykonanej pracy należy dołączyć Oświadczenia uczestnika (wzór do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni).


KRYTERIA OCENY:
Zgodność z tematem.
Interpretacja własna tematu.
Walory artystyczne.
Kompozycja.

NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+