Historia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel” powstała w wyniku porozumienia związków zawodowych KWK „Marcel”, Rybnickiej Spółki Węglowej oraz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Esox” na zebraniu założycielskim w dniu 10 kwietnia 1995 r. Osobowość prawną uzyskała w dniu 19 czerwca 1995 r. na mocy postanowienia Sądu o wpisie do rejestru spółdzielczego. Faktyczną działalność spółdzielnia rozpoczęła w dniu 01 listopada 1995 r. podpisując umowę o administrowanie zasobów mieszkaniowych  KWK „Marcel” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Podobną w treści i formie umowę podpisano w dniu 1 grudnia 1995 r. dotyczącą zasobów KWK „1 Maja”.

Aktem notarialnym z dnia 26 września 1995 r. spółdzielnia nabyła od KWK „Marcel” inwestycję wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu w Radlinie przy ul. Orkana. W wyniku tej czynności uzyskano pierwsze 83 mieszkania, które sprzedano w czterech przetargach (pierwsze dwa przetargi były ograniczone dla pracowników, emerytów i rencistów kopalni). 29 i 30 grudnia 1995 r. na podstawie notarialnie sporządzonej umowy kupna-sprzedaży spółdzielnia przejęła na własność 103 budynki mieszkalne. Budynki te znajdowały się w Wodzisławiu Śląskim przy ulicach: Brackiej, Armii Ludowej, Os. 1 Maja, Jana Pawła II oraz w Radlinie przy ulicach: Korfantego, Mariackiej, Wieczorka, Kwiatowej, Damrota, Ściegiennego, Wiosny Ludów, Rogozina, Kominka i Sienkiewicza. Łączna liczba mieszkań w tych zasobach wynosiła 2067. Docelowo planowano przejąć do zasobu spółdzielni 225 budynków o łącznej liczbie 3834 mieszkań.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” odbyło się 28 maja 1996r. w Domu Kultury kopalni „Marcel”. Na pierwszym Wolnym Zgromadzeniu podjęto osiem uchwał.

Pierwszy skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel”

Bronisław KUTNYJ (Prezes)

Henryk KOWOL (Zastępca Prezesa ds. Technicznych)

Aniela JURECZKO (Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych)

Członkowie założyciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” (Grupa Inicjatywna)

  1. Zygmunt TEKIELI (RSW S.A.)
  2. Krystian LALA (RSW S.A.)
  3. Paweł PYTEL (PHU „ESOX”)
  4. Stefan BUBULA (PHU „ESOX”)
  5. Stefan PUKOWIEC (RSW S.A.)
  6. Krystian DZIUBA (Zarząd Zakł. ZZGwP przy KWK „Marcel”)
  7. Franciszek KMIECIAK (Zarząd Zakł. ZZGwP przy KWK „Marcel)
  8. Zdzisław PIĄTKOWSKI (Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność przy KWK „Marcel”)
  9. Ryszard PIETRUSIŃSKI (Komisja Zakładowa NSZZ „S80” przy KWK „Marcel”)

Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach o wpisie do rejestru SM Marcel

Statut Spółdzielni z 1995 roku

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+