Walne zgromadzenie


Walne Zgromadzenie 2022

Aktualizacja 29.09.2022

Aktualizacja 22.08.2022


Walne Zgromadzenie 2021

Aktualizacja 05.10.2021

Aktualizacja 07.09.2021.

Aktualizacja 30.08.2021.


Walne Zgromadzenie 2020

Aktualizacja 14.10.2020.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się:

06.10.2020r. w Wodzisławiu Śl. Os. 1 Maja 23b (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna) o godz. 1600

07.10.2020r. w Radlinie ul. Mariacka 9 (Miejski Ośrodek Kultury) o godz. 1600

Aktualizacja 15.09.2020.

Aktualizacja 25.06.2020.

Sprawozdanie Zarządu z działalności SM Marcel 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2019

Aktualizacja 25.06.2019.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+