Walne zgromadzenie


Walne Zgromadzenie 2024

Walne Zgromadzenie 2023

Aktualizacja 07.07.2023

Aktualizacja 22.05.2023


Walne Zgromadzenie 2022

Aktualizacja 29.09.2022

Aktualizacja 22.08.2022


Walne Zgromadzenie 2021

Aktualizacja 05.10.2021

Aktualizacja 07.09.2021.

Aktualizacja 30.08.2021.


Walne Zgromadzenie 2020

Aktualizacja 14.10.2020.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się:

06.10.2020r. w Wodzisławiu Śl. Os. 1 Maja 23b (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna) o godz. 1600

07.10.2020r. w Radlinie ul. Mariacka 9 (Miejski Ośrodek Kultury) o godz. 1600

Aktualizacja 15.09.2020.

Aktualizacja 25.06.2020.

Sprawozdanie Zarządu z działalności SM Marcel 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2019

Aktualizacja 25.06.2019.

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+