Tag: audytor


Wybór audytora do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych


30.11.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” informuje, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie §71 pkt 1 ust. 2 pkt. d, Statutu Spółdzielni podjęła w dniu 16 listopada 2020r. uchwałę o wyborze audytora, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 oraz 31.12.2021. Więcej szczegółów w tym pliku

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+