Zadłużenie koniec 2021


WYKAZ ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021r.

ZALEGŁOŚCI POWYŻEJ 50,00 ZŁ

Lp. ADRES BUDYNKU ILOŚĆ ZADŁUŻONYCH LOKALI GRUDZIEŃ 2021r. ZALEGŁOŚĆ GRUDZIEŃ 2021r.
1 Radlin, Czecha 1 0 – zł
2 Radlin, Czecha 2 3 14 661,92 zł
3 Radlin, Czecha 5 0 – zł
4 Radlin, Czecha 6 1 32 937,32 zł
5 Radlin, Czecha 7 3 8 538,27 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 2 912,43 zł
6 Radlin, Czecha 10 2 711,27 zł
7 Radlin, Damrota 5-11 6 4 761,20 zł
8 Radlin, Damrota 13-19 3 1 759,61 zł
9 Radlin, Damrota 21-27 6 12 906,95 zł
10 Radlin, Damrota 29-35 6 8 146,15 zł
11 Radlin, Wolności 1 2 1 593,50 zł
12 Radlin, Wolności 2 4 2 677,99 zł
13 Radlin, Wolności 3 6 6 433,14 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 2 690,96 zł
14 Radlin, Wolności 4 2 4 491,65 zł
15 Radlin, Wolności 5 2 579,72 zł
16 Radlin, Hallera 2 1 167,58 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 4 928,33 zł
17 Radlin, Hallera 30 1 105,02 zł
18 Radlin, Irysowa 3 7 16 436,35 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 7 2 533,72 zł
19 Radlin, Irysowa 5 1 2 059,63 zł
20 Radlin, Irysowa 7 6 2 468,02 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 2,66 zł
21 Radlin, Irysowa 10 4 9 499,29 zł
22 Radlin, Irysowa 11 5 21 761,94 zł
23 Radlin, Irysowa 13 3 12 489,04 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 5 38 565,01 zł
24 Wodzisław Śl. Kokoszycka 180,182,184,186 2 30 744,05 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 4 2 153,71 zł
25 Radlin, Kominka 145-149 1 371,17 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 2 1 948,36 zł
26 Radlin, Kominka 151-153 3 1 202,24 zł
27 Radlin, Kominka 155-157 3 751,56 zł
28 Radlin, Kominka 159-161 2 1 446,69 zł
29 Radlin, Kominka 163-165 1 697,50 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 623,27 zł
30 Radlin, Kominka 167-171 3 1 107,06 zł
31 Radlin, Kominka 173-175 3 4 689,54 zł
32 Radlin, Kominka 177-179 1 3 164,65 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 12 343,91 zł
33 Radlin, Kominka 181-183 2 8 015,08 zł
34 Radlin, Kominka 185-187 2 4 626,78 zł
35 Radlin, Kominka 189-191 4 23 332,27 zł
36 Radlin, Korfantego 2 1 21 106,16 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 1 579,42 zł
37 Radlin, Korfantego 10 2 1 434,63 zł
38 Radlin, Korfantego 28 6 3 140,80 zł
39 Radlin, Korfantego 30 3 494,78 zł
40 Radlin, Korfantego 32 2 96 596,88 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 16 15 795,11 zł
41 Radlin, Korfantego 34 2 11 008,96 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 22 562,61 zł
42 Radlin, Korfantego 37 1 22 188,76 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 11 17 361,72 zł
43 Radlin, Korfantego 53 1 12 011,23 zł
44 Radlin, Korfantego 55 0 – zł
45 Radlin, Korfantego 62 1 894,81 zł
46 Radlin, Korfantego 71 1 1 420,41 zł
47 Radlin, Korfantego 73 2 1 111,40 zł
48 Radlin, Korfantego 75 1 325,70 zł
49 Radlin, Korfantego 77 0 – zł
51 Radlin, Korfantego 83 2 1 828,41 zł
53 Radlin, Korfantego 91 0 – zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 15 393,90 zł
54 Wodzisław Śl. Kubsza 13 1 8 702,12 zł
55 Radlin, Kwiatowa 4 3 5 322,77 zł
56 Radlin, Kwiatowa 6 5 2 504,75 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 8 16 519,98 zł
57 Radlin, Kwiatowa 8 1 6 760,60 zł
58 Radlin, Kwiatowa 10 5 4 337,41 zł
59 Radlin, Mariacka 30 4 5 414,89 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 12 53 572,12 zł
60 Radlin, Mariacka 40 3 14 444,14 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 7 15 714,88 zł
61 Radlin, Mariacka 42 2 11 393,79 zł
62 Wodzisław Śl., Marklowicka 1 4 2 481,16 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 6 24 308,31 zł
63 Radlin, Mielęckiego 1 2 18 764,36 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 4 2 587,38 zł
64 Radlin, Mielęckiego 3 1 1 066,31 zł
65 Radlin, Mielęckiego 4 2 1 502,61 zł
66 Radlin, Mielęckiego 5 4 1 110,87 zł
67 Radlin, Mielęckiego 6 1 414,75 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 2 034,64 zł
68 Radlin, Mielęckiego 8 1 1 244,95 zł
69 Radlin, Mielęckiego 9 7 36 339,70 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 32 718,81 zł
70 Radlin, Mielęckiego 10 2 760,97 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 5 13 040,20 zł
71 Radlin, Mielęckiego 11 3 10 714,29 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 5 4 420,87 zł
72 Radlin, Mielęckiego 12 2 6 918,50 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 6 918,50 zł
73 Radlin, Mielęckiego 14 4 13 964,92 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 5 734,70 zł
74 Radlin, Mielęckiego 15 3 1 328,06 zł
75 Radlin, Mielęckiego 16 1 1 137,41 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 1 759,19 zł
76 Radlin, Orkana 7 2 15 373,59 zł
77 Radlin, Pocztowa 1 1 15 266,43 zł
78 Radlin, Pocztowa 3 25 31 689,12 zł
79 Radlin, Pocztowa 5 1 731,39 zł
80 Radlin, Rogozina 52 0 – zł
81 Radlin, Rogozina 54,56,58 1 770,18 zł
82 Radlin, Rogozina 57 4 6 960,06 zł
83 Radlin, Ściegiennego 3-13 5 4 235,40 zł
84 Radlin, Ściegiennego 15-25 4 8 721,80 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 10 9 703,26 zł
85 Radlin, Ściegiennego 27-33 5 5 482,41 zł
86 Radlin, Sienkiewicza 2 1 68,83 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 1 225,28 zł
87 Radlin, Sienkiewicza 4 3 29 172,06 zł
88 Radlin, Sienkiewicza 6 1 16 939,32 zł
89 Radlin, Sienkiewicza 8 4 1 374,24 zł
90 Radlin, Sienkiewicza 10 1 207,88 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 2 599,83 zł
91 Radlin, Sienkiewicza 12 1 631,15 zł
92 Radlin, Sienkiewicza 14 4 15 594,39 zł
93 Radlin, Sienkiewicza 16 1 12 693,04 zł
94 Radlin, Sienkiewicza 18 2 1 046,72 zł
95 Radlin, Solskiego 7 2 12 043,90 zł
96 Radlin, Solskiego 9 4 3 193,43 zł
97 Radlin, Solskiego 11 1 284,07 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 2 1 926,84 zł
98 Radlin, Solskiego 13 3 1 266,72 zł
99 Radlin, Solskiego 17 7 1 573,16 zł
100 Radlin, Solskiego 19 1 116,77 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 9 19 874,44 zł
101 Radlin, Solskiego 21 2 16 487,93 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 9 2 300,35 zł
102 Radlin, Solskiego 23 1 116,69 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 11 4 180,39 zł
103 Radlin, Solskiego 25 10 12 356,99 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 7 963,66 zł
104 Radlin, Wiosny Ludów 291 7 3 014,38 zł
105 Radlin, Wiosny Ludów 293 1 1 228,82 zł
106 Radlin, Wieczorka 11 10 11 847,15 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 2 7 122,17 zł
107 Radlin, Wieczorka 12 13 14 715,99 zł
108 Radlin, Wieczorka 14 6 8 987,63 zł
109 Radlin, Wieczorka 16 9 13 308,66 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 9 10 850,30 zł
110 Radlin, Wieczorka 18 0 – zł
111 Radlin, Wieczorka 21 4 3 762,04 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 5 33 615,64 zł
112 Radlin, Wieczorka 23 6 5 984,71 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 1 013,55 zł
113 Radlin, Wieczorka 29 4 4 049,65 zł
114 Radlin, Wieczorka 12a 6 8 183,48 zł
115 Radlin, Wieczorka 16a 1 5 524,89 zł
116 Radlin, Wieczorka 12b 5 12 248,19 zł
117 Radlin, Wieczorka 12c 0 9 268,02 zł
118 Wodzisław Śl., 26 Marca 27 6 2 448,11 zł
119 Wodzisław Śl., 26 Marca 29 3 982,69 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 1 437,32 zł
120 Wodzisław Śl., 26 Marca 31 6 7 059,05 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 4 12 035,88 zł
121 Wodzisław Śl., 26 Marca 33 9 8 142,52 zł
122 Wodzisław Śl., Jana Pawła II 6-8 6 7 725,17 zł
123 Wodzisław Śl., Jana 7 12 31 290,80 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 0 10 950,15 zł
Wodzisław Śl., Bracka 4 8 5 881,49 zł
124 Wodzisław Śl., Bracka 6-6a 7 13 540,90 zł
Wodzisław Śl., Bracka 8 4 5 770,02 zł
125 Wodzisław Śl., Bracka 10,12,14 0 4 851,10 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 751,36 zł
126 Wodzisław Śl., Bracka 13,15,17 4 1 574,81 zł
127 Wodzisław Śl., Bracka 16 0 – zł
128 Wodzisław Śl., Bracka 18 1 15 361,85 zł
129 Wodzisław Śl., Bracka 19 0 15 361,85 zł
130 Wodzisław Śl., Bracka 20,22,24 0 – zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 0 – zł
131 Wodzisław Śl., Bracka 21 1 646,10 zł
132 Wodzisław Śl., Bracka 23 0 – zł
133 Wodzisław Śl., Bracka 25 5 5 984,59 zł
134 Wodzisław Śl., Bracka 26,28,30 1 3 482,72 zł
135 Wodzisław Śl., Bracka 27 0 – zł
136 Wodzisław Śl., Bracka 29 0 – zł
137 Wodzisław Śl., Bracka 31 1 64,34 zł
138 Wodzisław Śl., Bracka 33 3 6 316,85 zł
139 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 1 1 103,79 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 210,40 zł
140 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 2 1 56,75 zł
141 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 3 2 1 032,54 zł
142 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 4 1 69,48 zł
143 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 5 0 – zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 8 41 816,08 zł
144 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 6 3 33 704,35 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 448,93 zł
145 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 7 2 2 246,46 zł
146 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 8 5 2 110,11 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 9 45 455,65 zł
147 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 9 3 39 216,24 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 7 13 911,59 zł
148 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 12 1 9 536,74 zł
149 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 13 9 5 938,44 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 3 7 962,80 zł
150 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 14 1 7 142,07 zł
151 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 15 2 6 843,26 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 6 009,63 zł
152 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 16 5 22 860,94 zł
153 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 17 1 20 926,00 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 7 43 831,34 zł
154 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 18 1 14 232,51 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 9 10 833,85 zł
155 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 19 9 47 281,03 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 2 24 527,54 zł
156 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 20 4 2 748,55 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 12 11 772,65 zł
157 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 23 1 1 626,06 zł
158 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 25 13 21 298,72 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 2 15 383,34 zł
159 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 26 12 18 986,43 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 2 9 595,69 zł
160 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 27 3 2 519,75 zł
161 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 28 1 184,90 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 0 – zł
162 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 29 6 11 173,31 zł
163 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 30 1 6 796,90 zł
164 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 31 4 29 524,70 zł
165 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 32 1 9 193,02 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 9 42 000,18 zł
166 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 34 1 10 985,12 zł
167 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 35 10 18 897,07 zł
168 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 36 1 10 965,54 zł
169 Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 5a 9 6 200,27 zł
170 Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 63-65 4 48 582,09 zł
171 Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 67-69 1 41 173,37 zł
172 Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 71-73 7 5 582,40 zł
173 Wodzisław Śl. Św. Wawrzyńca 5 8 30 581,08 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 17 167,83 zł
174 Radlin, Młyńska 2 3 3 364,22 zł
175 Radlin, Młyńska 7 2 847,43 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 202,40 zł
176 Radlin, Sokolska 2 1 11 870,55 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 10 758,77 zł
177 Rybnik, Lotników 3 3 1 979,60 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 6 21 445,02 zł
178 Rybnik, Paderewskiego 17 6 14 317,57 zł
179 Rybnik, Paderewskiego 19 7 5 036,94 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 15 49 405,08 zł
180 Świerklany, Spacerowa 1 5 38 737,45 zł
w tym zadłużenie byłych lokatorów 1 8 098,76 zł
181 Wodzisław Śl., Górnicza 5 4 5 235,71 zł

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+