Ogłoszenie


Spółdzielnia Mieszkaniowa MARCEL informuje, że z dniem 11.09.2023r. przystępuje do uzupełniania wodą wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku. W związku z powyższym prosimy o obserwację instalacji c.o. w celu uniknięcia ewentualnych przecieków do mieszkań. W przypadku braku gotowości instalacji centralnego do napełnienia lub w sytuacji wystąpienia ewentualnych przecieków na instalacji centralnego ogrzewania, należy ten fakt natychmiast zgłosić do Administracji TM I lub instalatora SMM.

Telefon do Administracji TM I lub instalatora SMM: (32) 4567210 wewnętrzny 2 lub 607 255 686

Prosimy mieszkańców o ustawienie głowic termostatycznych przy grzejnikach w pozycji otwartej w celu odpowietrzenia kaloryferów

Wszystkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy bezwzględnie zakończyć do dnia 10.09.2023r.


Data publikacji: 07.09.2023
Udostępnij:

Kontrast

WERSJA KONTRASTOWA

Rozmiar tekstu

A-   A+