Tag: walne zgromadzenie


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 2020 roku


04.05.2020

Art. 39 par.1 Ustawy – Prawo spółdzielcze przewiduje obowiązek zwołania walonego zgromadzenia członków spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zgodnie z ta zasadą, powtórzoną w statucie spółdzielni, walne zgromadzenie winno się zatem odbyć w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2020 r.  Stan pandemii, a następnie epidemii wirusa COVID-19 i jego następstwa spowodowały konieczność ustawowego zweryfikowania […]

Czytaj dalej >